Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4

Zadnja obvestila

 • OBVESTILO!

  Pozdravljeni.
  Obveščam vas, da je revir 078-Upoščeno kopališče, pri ribiškem domu v Lendavi spet odprt za ribičijo pod sloganom UJEMI IN SPUSTI, karte pa se dajo kupiti pri RIBIŠKEM DOMU ali PREKO SPLETA.

  • 12 Avgust 2015
 • OBVESTILO!

  Spoštovane ribičke in ribiči, v četrtek 25.06.2015 bo na jezeru speedway potekalo druženje ribičev in ribičk ob tekmovalnem ribolovu.
  Pričetek zbiranja je ob 06.00h zjutraj! Vljudno vabljeni

  • 23 Junij 2015
 • VOLITVE V ORGANE RIBIŠKE DRUŽINE LENDAVA - OBVESTILO

  Spoštovane ribičke in ribiči,
  v skladu z Sklepi z 29. seje Upravnega Odbora Ribiške družine Lendava, objavljamo dopolnjeni seznam kandidatov za člane v organih društva Ribiške družine Lendava.
  Sklepi 29. seje UO RD Lendava:

  5.1. SKLEP:  OU RD Lendava sklene da se volitve v organe RD Lendava izvedejo  29.05.2015.

  5.2. SKLEP:  OU RD Lendava sklene da se kandidacijske lista dopolni z kandidati, ki ji predlaga kandidat za predsednika UO RD Lendava.

  5.3. SKLEP:  OU RD Lendava sklene da se dopolnjena in popolna kandidacijske  lista z kandidati objavi na spletni strani 3 dni pred volitvami.

  5.4. SKLEP:  OU RD Lendava sklene, da se za kandidate ki kandidirajo za člana UO iz TE Kot, izvede tajno glasovanje, pred glasovanjem za predsednika UO in potrditvijo članov UO RD Lendava. Za to glasovanje se pripravijo volilni listi, z navedbo imen in priimkov vseh štirih kandidatov iz TE Kot.
   

  Dopolnjeni seznam je v priponki.

  Priložena datoteka

  • 26 Maj 2015
 • ZAPISNIK KANDIDACIJSKE KOMISIJE

  Spoštovani ribičke, ribiči

  v priloženi datoteki se nahaja zapisnik kandidacijske komisije RD Lendave

  Priložena datoteka

  • 23 Maj 2015
 • RAZPIS VOLITEV V ORGANE DRUŠTVA RIBIŠKE DRUŽINE LENDAVA

  Na podlagi Statuta Ribiške družine Lendava, Pravilnika o delu zbora in sklepa Upravnega odbora Ribiške družine Lendava, Upravni odbor RD Lendava objavlja 
   
  SKLEP O RAZPISU VOLITEV V ORGANE DRUŠTVA
   
  Razpisane funkcije:
  1. Predsednik društva
  2. Člani upravnega odbora - 10 članov (2 člana po temeljni enoti)
  3. Člani nadzornega odbora – 5 članov
  4. Predsednik in člani disciplinskega sodišča (1 + 4 člani) 
  5. Disciplinskega tožilca, njegovega namestnika
   
  Zaradi teritorialnega ureditve delovanja društva se upošteva zastopanost po teritorialnem principu. 
   
  Volitve bodo potekale v petek, 29. maja 2015 na skupnem zboru ribičev članov društva v dvorani nakupovalnega centra TUŠ Kocet Lendava, Kranjčeva 61, Lendava.

  Volilni zbor se bo pričel ob 18.00 uri.
   
  Pogoji kandidiranja:
  Za razpisane funkcije lahko kandidirajo kandidati, ki je v skladu s statutom lahko kandidat.
   
  Kandidatura:
  Posameznik na razpisane funkcije kandidira tako, da priporočeno odda pisno kandidaturo, ki mora obvezno vsebovati: 
  1. Osebne podatke kandidata in njegovo dosedanje delo v RD, ali na drugem sorodnem področju;
  2. Utemeljitev kandidature;
  3. Kandidatov osebni pogled na opravljene funkcije in delovanje RD, če kandidira za funkcijo predsednika;
  4. Podpisano izjavo kandidata o pristanku na kandidaturo.
   
  Kandidatura mora biti poslana na naslov RIBIŠKA DRUŽINA LENDAVA, Kolodvorska ulica 7/a, 9220 Lendava, s pripisom »NE ODPIRAJ - KANDIDATURA!«, kot PRIPOROČENA PISEMSKA POŠILJKA odposlana najkasneje do vključno 15.maja 2015 – 14 dni pred volitvami.
   
  Predsednik RD Lendava:
  Stanislav LEŠNJAK
   

  Priložena datoteka

  • 22 April 2015