Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4

Zadnja obvestila

 • SPOŠTOVANI

  Obveščamo vas, da se lahko kupijo turistične dnevne ribolovne dovolilnice na naslednjih prodajnih mestih:
  Ribiški dom Lendava
  Trgovina ROPARICA (Lendava)
  Gostilna pri Studencu (Nedelica)
  Varaš bar (Turnišče)
  In na spletni strani http://www.ribiskekarte.si/ribolovni-revirji/?q=lendava
  V prihodnosti sledijo še dodatna prodajna mesta o katerih vas obvestimo!

  Hvala lepa za zaupanje!

  • 17 Marec 2016
 • NOVI STATUT RIBIŠKE DRUŽINE LENDAVA IN OSTALI AKTI

  Spoštovani ribičke in ribiči,

  Upravni odbor RD Lendava je na svoji 28. redni seji pregledal zapisnike zborov po temelnjih enotah in ugotovil, da so člani RD Lendava z veliko večino vseh prisotnih ribičev na zborih, sprejeli predlagani novi staut RD Lendava in ostale predlagane akte RD Lendava.

  UO RD Lendava je zato spreje sledeče sklepe:

  1.1.   SKLEP:  OU RD Lendava sklene,  da se  volitve razpišejo na dan 29.05 2015 v popoldanskem času na primerni lokaciji.

  1.2.   SKLEP:  OU RD Lendava je imenoval kandidacijsko komisijo v sestavi: Peter Žižek, predsednik, Branko Lovrak in Štefan Horvat člana.

  1.3.   SKLEP:  OU RD Lendava sklene, da je rok za vložitev kandidatur, v skladu z novo sprejetimi akti, mogoč do 15.05.2015. Obravnava vlog kandidatov bo 18.05.2015.

  1.4.   SKLEP:  OU RD Lendava sklene,  da se novi statut in vsi ostali akti objavijo na spletu in bodo dosegljivi na sedežu RD Lendava, vsaj petnajst dni za morebitne popravke.

  Novi STATUT in vsi ostali akti so vam na voljo v zavihku "Statut" ali po predhodni najavi tajniku, na sedežu RD Lendava. 

  • 19 April 2015