Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4

Zadnja obvestila

 • RIBIŠKI CAR 2015

  Ribiški Car 2015 bo v nedeljo 29.3. 2015 s pričetkom ob 6:30 uri na Bukovniškem jezeru. 

  Ribolovna sezona na gramoznici Spedwaj se začne z 4.4.2015. (predvidoma ob 7:00 uri)

  UO RD LENDAVA

  • 12 Marec 2015
 • ZBORI RIBIČEV

  Vabimo vas na zbor ribičev, ki bodo v vsaki TE posebej. Termin zbora v posamezni TE je v spodnji razpredelnici.
   
   
  Kot                     18.03.2015 ob 18:00 uri           Vaški dom Kot
  Lendava             20.03.2015 ob 18:00 uri           Ribiški dom Lendava
  Petišovci             19.03.2015 ob 18:00 uri           Ribiški dom Lendav
  Črenšovci             21.03.2015 ob 18:00 uri           Gostilna Vuk Črenšovci
  Dobrovnik             22.03.2015 ob 09:00 uri           Kulturni dom Dobrovnik
   
   
  Dnevni red:
  1. Ugotovitev prisotnosti delnega zbora ribičev
  2. Izvolitev delovnega predsedstva delnega zbora ribičev 
  3. Obravnava in sprejem novega statuta RD Lendava 
  4. Obravnava in sprejem novih aktov RD Lendava 
  5. Zaključno poročilo za 2014
  6. Določitev volilnih zborov 
  7. Razno
        
  Obvestilo
   
  Spoštovani ribiči Ribiške družine Lendava, 
  kot smo vas že na jesenski zborih seznanili, je bil pripravljen novi statut RD Lendava. Prosimo vas, da se z osnutkom novega statuta seznanite. Prav tako so pripravljeni osnutki vseh aktov RD Lendave, ki so vezani na statut.
  Statut vam je na voljo na spletni strani RD Lendava www.rd-lendava.si, pri članih UO in na sedežu RD Lendava (v času uradnih ur, oz. po dogovoru).
   

  • 12 Marec 2015
 • PREDLAGANI NOVI STATUT IN OSTALI AKTI RIBIŠKE DRUŽINE LENDAVA

  Spoštovani ribiči Ribiške družine Lendava,

  zgoraj v  zavihkih (zelena vrstica) spletne strani, se nahaja zavihek "STATUT",  kjer je naložen predlog novega statuta in ostalih aktov.

  UO RD Lendava

  • 6 Marec 2015
 • CENE DNEVNIH RIBOLOVNIH KART

  1. Turistična dnevna ribolovna dovolilnica za odprte vode 15 EUR
  2. Turistična dnevna ribolovna dovolilnica za Bukovniško jezero in gramoznico Speedway 17 EUR
  3. Turistična nočna ribolovna dovolilnica za odprte vode, Bukovniško jezero in gramoznico Speedway 19 EUR
  4. Dnevna ribolovna dovolilnica za člane RD Lendava za Bukovniško jezero in gramoznico Speedway 12 EUR
  5. Nočna ribolovna dovolilnica za člane RD Lendava za odprte vode  5 EUR
  6. Nočna ribolovna dovolilnica za člane RD Lendava za Bukovniško jezero in gramoznica Speedway 14 EUR
  7. Dnevna ribolovna dovolilnica ujemi in spusti za člane RD Lendava pri ribiškem domu Lendava in male grabe Turnišče  4 EUR
  8. Dnevna ribolovna dovolilnica ujemi in spusti za turiste pri ribiškem domu Lendava in male grabe Turnišče  7 EUR
       
    Lendava, 01.04.2014                                                         UO RD Lendava  

  • 4 Februar 2015
 • LETNE RIBOLOVNE DOVOLILNICE ZA LETO 2015

   Spoštovani ribiči,

  v prilogah se nahaja  obvestilo o pogojih za pridobitev LETNE RIBOLOVNE DOVOLILNICE v letu 2015.

   Lep pozdrav.

  Priložena datoteka

  • 19 November 2014