Kakovostne kanalete odvodnjavajo prostore in ceste

Kanalete so specialno narejene zato, da odvedejo vodo stran iz prostorov v kanale. Enako funkcijo imajo kanalete zunaj na dvorišču in ob cestah ter drugih parcelah, kjer je nujno, da se meteorne vode odvedejo naprej, da ne poplavlja in voda ne naredi večje škode na ljudeh ter premoženju.

Narejene morajo biti kvalitetno in iz najboljšega materiala, da niso podvržene koroziji in da zdržijo pritisk, ko nanje stopijo ljudje ali jih povozijo vozila. Če so na takih mestih, na primer v garažah, delavnicah, kuhinjah in drugih prostorih, kjer je možno, da jih povozijo vozila, potem morajo biti tudi testirane na tovrstne pritiske, da se ne udrejo.

kanalete

Kanalete so lahko v kopalnicah in kuhinjah ter delavnicah. Tam mora voda odtekati v kanale. Rešetke na njih pa zadržijo na primer lase, embalažo, kose oblačil in podobno, kar lahko zaide v kanale in jih zamaši. Rešetke in celotno ogrodje kanalet je odporno na korozijo in tudi na agresivne medije, čistila in podobno. Kanalete morajo biti izjemno trdne, da zdržijo pritiske oseb, ki nanje stopijo. Dobro je tudi, da ne drsijo, če se nanje stopi z boso nogo, ko je mokro ali v kuhinjah in delavnicah.

V delavnicah in kuhinjah je dostikrat možnost, da iztečejo razna olja v okolje in tam, kjer je ta možnost, je obvezno po zakonu imeti tudi lovilec olja, ki loči vodo od olja, ki se zadrži v lovilcu in se ga kasneje odstrani.

Tudi zunaj pridejo prav kanalete, ki pa morajo biti drugačne, bolj močne. Tudi tam so lahko nameščeni lovilci olj, še posebej na primer na bencinskih črpalkah, parkiriščih ali v garažah. Vse te vodne ceste morajo pravilno speljati mojstri, ki se na to spoznajo, zato njim prepustite izbiro kanalet in izdelavo načrta ter izvedbo. Tako boste gotovi, da ne boste imeli nobene poplave in da ne bo škode na ljudeh ali premoženju.