Poceni ogrevanje na plin

Zemeljski plin je fosilnega izvora, ker je produkt razkroja organskih snovi. Med drugim je zmer različnih plinov, največ pa je metana. V zemeljskem plinu so še prisotni etan, propan, primesi težjih ogljikovodikov, butan, dušik in ogljikov dioksid. Pridobiva se iz zemlje, natančneje iz podzemnih nahajališč, nato pa potuje po plinovodnih omrežjih do uporabnika. Uporabniki oziroma odjemalci najbolje poznamo ogrevanje na plin, vendar je njegova uporaba vsekakor bolj široka. Uporablja se v storitvenih dejavnostih, industriji, v gospodinjstvih ter široki potrošnji, kogeneracijah, za proizvodnjo elektrike in toplote, služi pa tudi, ko pogonsko gorivo v transportu. Posamezniki uporabljamo zemeljski plin večinoma v gospodinjstvih, kjer je ogrevanje na plin pogosta izbira. V široki potrošnji ter v storitvenih dejavnostih in negospodarstvu je njegova uporaba namenjena ogrevanju in hlajenju prostorov, kuhanju in pripravi sanitarne vode.

ogrevanje na plin

Vsekakor je ogrevanje na plin boljša izbira, tako za posameznike, kot za večja podjetja. Njegovi izkoristki so večji, kot pri ogrevanju na drva. V kemični industriji zemeljski plin večinoma služi, kot surovina medtem, ko v gospodarstvu služi za ogrevanje na plin. Tovrsten plin se med drugim uporablja za pridobivanje električne energije. V široki potrošnji skladiščenje plina ni potrebno, zato prihranite pri prostoru in lastni varnostni. Izkoristki goriva so izjemno visoki, s pomočjo kotlov lahko dosežete skoraj 100 odstotni izkoristek. Izgorevanje je čisto, kar ne predstavlja nevarnosti za človeka in okolje. Ima najmanjše izpuste emisij v okolje. Ogrevanje na plin koristijo tudi v kogeneracijah, kjer imajo prav tako visoke izkoristke. Na to se oziramo, če želimo s sredstvi ravnat racionalno ter hkrati zaščititi okolje. Razširjena je uporaba stisnjenega plina, predvsem v tujini, saj se uporablja, kot pogonsko gorivo. Glavna prednost plina v cestnem prometu je njegova cenovna ugodnost, saj je plin cenejši od bencina ali dieselskega goriva.

Geoplin je dobavitelj zemeljskega plina ter na ta način omogoča poceni ogrevanje na plin. Sklepa pogodbe s proizvajalci plina ter tako skrbi za okolje.