Poškodba pri delu lahko prinese odškodnino

Na delovnem mestu je poškodba pri delu vedno mogoča, zato je dobro vedeti, kako je z odškodnino, ko pride do poškodbe. Če se zgodi nezgoda, potem odškodninsko odgovornost krije zavarovalnica. Krije pa jo takrat, ko do odškodnine obstaja upravičenost. Odškodninsko odgovornost delodajalca krije zavarovalnica, pri kateri ima delodajalec zavarovano odgovornost poškodbe pri delu. Velika večina delodajalcev ima tovrstno odgovornost zavarovano, manjše število delodajalcev pa ne.

poškodba pri delu

Višina denarne odškodnine je pogosto odvisna od ravnanja oškodovancev takoj po nesreči, zato je dobro vedeti, kako pravilno ravnati. Najbolje je, da po tem, ko se je zgodila poškodba pri delu, najhitreje pokličete na številko, ki je zapisana a spletni strani priložene povezave. Takrat boste dobili brezplačno svetovanje, kako ravnati. A uspešno uveljavljanje odškodnine pa je pomembnih tudi nekaj dokumentov. Sem sodijo s strani delodajalca izpolnjen obrazec R8 oz. prijava o nezgodi, izjave prič, poškodbeni list, dokazila o morebitnem bolniškem staležu, dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela, dokazila o oškodovanju na ostalih področjih in fotokopija potrdila pogodbe o zaposlitvi. Pridobitev odškodnine je mogoča le v primeru, da je bil narejen zapisnik oz. prijava poškodbe pri delu ali policijski zapisnik oz. zapisnik inšpektorja varstva pri delu. Zato bodite pozorni, da se to zapiše, če se zgodi poškodba pri delu.

Odškodnina se lahko dobi takrat, ko je pisno utemeljeno, da oškodovanec ni bil sam kri, da se je zgodila poškodba pri delu oz. nesreča. Strokovna argumentacija je namreč ključnega pomena, saj je vezana na obligacijski zakonik in na pravilnike varstva pri delu za posamezna specifična dela. Sestavljanje odškodninskega zahtevka je lahko kompleksno, zato je dodatna strokovna pomoč vedno priporočljiva. V primeru nezgode je najbolje, da kontaktirate strokovnjake, ki vam bodo pri pridobivanju odškodnine pomagali. Tako bo postopek stekel bolj gladko, vi pa boste dobili višjo odškodnino, kot če bi za vse poskrbeli sami.